top of page
Het eerste gesprek is vrijblijvend en gratis.

individueel coaching

                         € 75.-

 • Een sessie met een kind duurt rond 45 minuten

 • Een coaching traject is gemiddeld 6 sessies

 • locatie op de Zekkenweg 57

 • Gewenste andere locatie in Westland en Maassluis is 10,- toeslag. 

 • Evaluatie gesprek

 

online coaching

gesprek

€ 65.-

 • Voortgangsgesprekken

 • Samen brainstormen over een (opvoedings) onderwerp

 • Ouder begeleiding voor kinderen onder de 5 jaar

 • Een sessie duurt 45 minuten

 

speciale verzoeken

€ 90.-

 • Zijn aanvragen waarbij wij (Annemieke en Dyanne)samen aan uw verzoek het werk mee zijn.

 • Het geven van trainingen, voorlichtingen of lessen.

aanmelden

 

Het eerste gesprek voor een individueel coaching traject of speciale verzoeken is

gratis en vrijblijvend.

Vul voor een aanmelding het contact formulier in.

Of stuur een mailtje naar 

kc.verborgenschat@gmail.com

Het eerste gesprek is vrijblijvend en gratis. 

 • De inhoud van de gesprekken is vertrouwelijk en wordt met de uiterste zorg en discretie behandeld. Verborgen Schat heeft geheimhoudingsplicht, waardoor derden niet zonder nadrukkelijke toestemming van de cliënt op de hoogte gesteld kunnen worden van wat er tijdens het contact wordt besproken. Verborgen Schat houdt zich aan de nieuwe privacy regelgeving VAG, met daarbij behorende plichten van Verborgen Schat en rechten van de opdrachtgever.

 • Verborgen Schat  is verplicht zich te houden aan de meldcode kindermishandeling en de meldcode huishoudelijk geweld.

 • Verborgen Schat zal in geval van grote zorgen verplicht melding maken in de verwijsindex.

 • Klachten over de kwaliteit van het handelen van Verborgen Schat, dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen, na betreffende contactmoment gemeld te worden.

 • Betaling geschied binnen 30 dagen na declaratiedatum op rekeningnummer NL45RBRB8837368232 tnv Verborgen Schat onder vermelding van factuurnummer

 • Voor het verzenden van aanmaning(herinnering) na 30 dagen betalingstermijn per keer een bedrag van 10 euro in rekening gebracht.

 • Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd via de mail. Bij niet tijdig afzeggen wordt 100% van het gesprekstarief in rekening gebracht.

 • Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Beide ouders zullen hiervoor het intakeformulier moeten ondertekenen. De opdrachtgevende, gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het traject, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Verborgen Schat kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Adres

Zekkenweg 57

Hoek van Holland

Wij zijn ook werkzaam in

's-Gravenzande, Monster, De lier,

Poeldijk, Honselersdijk,

Naaldwijk, Maasdijk en Maassluis

Contact

 • Instagram
 • Facebook
 • LinkedIn
bottom of page